Ngā ara whai pūtea, whai tautoko Funding & support